top of page

Akoestische wanden

Industriële lawaaibestrijding via akoestische wanden bieden een oplossing voor heel wat geluidsproblemen. Dit kan via hoogwaardige omkastingen, geluiddempers en afschermwanden, deze verhogen de levenskwaliteit in en rond industriële ruimtes en beheren geluid- en trillingsniveaus optimaal. Dit is vaak ook gewenst om te voldoen aan de VLAREM wetgeving.

bottom of page